O nama

Ured savjetnika za kulturu i turizam

Ured savjetnika za kulturu i turizam je predstavništvo Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske. Svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini realizuje kao diplomatska misija vezana za Ambasadu Republike Turske. Osnovni cilj našeg predstavništva je da omogućimo građanima Bosne i Hercegovine da još bolje upoznaju Tursku i da ojačamo kulturološke veze. U tom okviru su dolje navedene osnovne aktivnosti koje ostvaruje naše predstavništvo:

 

  • Efektivno promovisanje historijskih, kulturnih i turističkih destinacija Turske i provođenje aktivnosti u tu svrhu;
  • Poboljšanje imidža Turske;
  • Ostvarivanje kulturnih aktivnosti na svakom polju i u cijeloj državi;
  • Podržavanje kulturnih, umjetničkih i socijalnih djelatnosti koje se ostvaruju u državi;
  • Razvijanje svijesti o turskoj kulturi;
  • Udovoljavanje svim zahtjevima za sve vrste informacija građana Bosne i Hercegovine