Siguran turizam

Program Sigurnog turizma je aplikacija koja pokriva cjelokupno putovanje naših domaćih i stranih gostiju od dolaska na bilo koji aerodrom u Turskoj do povratka u vlastitu zemlju. Zahvaljujući Sigurnom turizmu, pripremljenom u skladu sa opštim uputstvima i smjernicama koje su ministarstva objavila nakon intenzivne saradnje, svi naši gosti moći će da putuju udobno i sigurno.

  • Smještaj,
  • Hrana i piće,
  • Kultura, umjetnost i kongresi,
  • Morski turizam,
  • Tematski parkovi,
  • Mehaničke linije i
  • Vozila za transfer obilazaka

 

su sedam glavnih naslova, prema kojima su smještajni objekti kategoriziranikoji a ocjenjuju se prema kriterijima pripremljenim u skladu sa međunarodnim standardima. Proces certificiranja turističkih objekata provode međunarodne revizorske kuće ovlaštene za certifikaciju. Organizacije koje se žele prijaviti za ovaj program certifikata, koji je obavezan za smještajne objekte sa 30 i više soba od 01.01.2021., moraju biti certificirane u periodu svoje djelatnosti. Certifikat nije potreban za smještajne kapacitete od 30 soba ili manje.